Jakość

gumal_14_ra_certyfikat-plLaboratorium badawcze
Posiadamy laboratorium fizyko-mechaniczne, w którym znajdują się precyzyjne urządzenia kontrolno-pomiarowe niezbędne do utrzymania i potwierdzenia jakości produkowanych wyrobów jak i dostarczonych surowców.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Systemu Zarządzania Jakością oraz naszą Polityką Jakości sprzęt laboratoryjny i pomiarowy jest pod ścisłą kontrolą jednostek zewnętrznych potwierdzających poprawność ich wskazań na postawie aktualnych Świadectw Kalibracji i legalizacji.

Certyfikat ISO 9001:2008
Od roku 2009 po audycie wznawiającym Zakład legitymuje się posiadanym Certyfikatem nr 0198 100 00 483 wydanym przez Firmę TUV Rheiland ,która corocznie potwierdza spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008. Nasz numer w bazie firm certyfikowanych przez TUV Rheiland to: ID 9105025502.