Jakość

gumal_14_ra_certyfikat-pl

Certyfikat ISO 9001:2008
Od roku 2009 po audycie wznawiającym Zakład legitymuje się posiadanym Certyfikatem nr 0198 100 00 483 wydanym przez Firmę TUV Rheiland ,która corocznie potwierdza spełnienie wymagań normy ISO 9001:2008. Nasz numer w bazie firm certyfikowanych przez TUV Rheiland to: ID 9105025502.